Často kladené otázky

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ KLIENTŮM SPOLUPRÁCE A VYUŽITÍ SLUŽEB S AGENTUROU SPORT&UNIVERSITY?

Jednou z hlavních výhod spolupráce s agenturou je úspora nákladů na studium v USA. Díky mnohaletým zkušenostem, kontaktům a vlastní databází univerzit v USA je v možnostech agentury získat pro klienty maximální výši stipendia, popř. uspokojit další požadavky jednotlivých klientů. Tímto klienti mohou ušetřit za studium v USA až desítky tisíc amerických dolarů ročně. Další výhodou spolupráce s agenturou je díky znalosti amerického školského systému profesionální pomoc během velice složitého procesu přijímacího řízení ke studiu v USA. 

Kdy je nejvhodnější kontaktovat agenturu?

Pro obecné informace můžete kontaktovat agenturu kdykoliv. Ideální doba pro začátek spolupráce uchazeče o studium v USA a agentury je během třetího ročníku střední školy.

Co je prioritou během studia na univerzitě v USA, sport nebo vzdělání?

Prioritou je vzdělání. Sportovec musí dosahovat dobrých studijních výsledků, aby mohl být součástí sportovního družstva a využívat finanční podpory ve formě sportovního stipendia. Zameškání vyučování z důvodu sportovní reprezentace univerzity je omluvitelné. Student si ovšem musí sám zajistit informace o zameškaných přednáškách.

Jak je postaráno o sportovce, který se během tréninku nebo zápasu zraní? Nepřijde o stipendium? Kdo hradí náklady na léčení?

Úhrada nákladů na léčení hradí sportovcem hrazené zdravotní pojištění, pokud tomu tak nebude, musí tyto náklady hradit univerzita. Pokud sportovec dodržuje stipendijní smlouvu s univerzitou, není možné, aby mu bylo stipendium odebráno, ač kvůli zranění nebude schopen univerzitu reprezentovat. Pokud dojde ke zranění, je o sportovce velice kvalitně postaráno. Na školách působí „trainer“ (rehabilitační pracovník), který se sportovcům osobně věnuje a je v kontaktu s trenéry. Spolu se snaží najít způsob, jak nejlépe vyléčit dané zranění.  

Mohu jít na univerzitu pouze na jeden školní rok?

Ano, na univerzitu můžete odejít pouze na rok, protože smlouva s univerzitou se podepisujete vždy pouze na jeden školní rok. U některých sportů, kde je hlavní sezona na jaře, můžete dokonce studovat pouze jeden semestr a pobírat stipendium a pak se vrátit do České republiky.

Jaké jsou možnosti využití volného času? Zbývá vůbec studentům reprezentujícím univerzitu nějaký čas na zábavu?

Podobně jako u studentů v ČR záleží především na studijním období (fáze semestru) v kombinaci s obdobím spojeným s povinností reprezentovat univerzitu. V prostorách škol je většinou široká škála možností, jak trávit volný čas. Existují tzv. studentské místnosti, restaurace a knihovny... K dispozici zpravidla bývá bazén, fitness a možnost ve volném čase využít i ostatní sportoviště (například využití tenisových kurtů v době, kdy jej nevyužívá tenisový tým).

Jak vypadá běžný den sportovce na univerzitě v USA?

Den člena univerzitního družstva začíná jako den každého studenta. Během dne probíhá výuka, dělají se domácí úkoly, sportovci nemají žádné studijní úlevy. Tréninky šest dní v týdnu, vždy naplánovány mimo čas určený pro výuku. Většinou se trénuje jednou až dvakrát denně.

Je možná návštěva rodičů studenta během jejich studia na univerzitě?

Rodiče studentů mohou univerzitu navštívit kdykoliv během semestru. Tato návštěva může proběhnout neoficiální formou, nebo si rodiče mohou domluvit prohlídku univerzity s jedním z pracovníků školy. Každoročně se zpravidla na univerzitách konají tzv. „víkendy rodičů“, kdy je pro rodiče studentů připraven speciální program, jehož součástí je prezentace univerzity. Během těchto víkendů se mohou rodiče seznámit s prostory univerzit, které jsou určené jak pro studium, tak pro mimostudijní vyžití, taktéž mají příležitost okusit místní jídelnu. Aby rodiče studentů měli možnost poznat kvalitu sportovního zázemí univerzitních týmů a úroveň tréninkových metod, ve většině případů se v těchto dnech konají ukázky tréninků, popř. probíhají přípravné zápasy.

ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz