Jak postupovat

Popis spolupráce uchazeče o studium v USA s agenturou sport&university

  • Na samém počátku spolupráce je potřeba s dostatečným předstihem kontaktovat agenturu (viz. Kontakty)lynnuniv 0411 3804 1
  • Vyplnit vstupní formuláře obsahující informace o dosaženém vzdělání, nejlepších sportovních výsledcích, atd.
  • Osobní konzultace klienta se zástupcem agentury Sport&university za účelem specifikování jednotlivých požadavků klienta a posouzení možností další spolupráce
  • Uzavření smlouvy o zprostředkování mezi studentem a agenturou Sport&university
  • Přihlášení klienta na vstupní testy z AJ a příprava na testy
  • Agentura nabídne možné univerzity pro budoucí spolupráci
  • Výběr klienta vhodné univerzity
  • Přijímací řízení
  • I-20- dokument o přijetí uchazeče ke studiu na univerzitě v USA
  • Žádost o studentská víza
ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz