Stipendia

lynnuniv 0411 3677 1Na základě dobrých sportovních dovedností a mezinárodními jazykovými testy (SAT, TOEFL) ověřených znalostech uchazeče o studium v USA, je možnost získat sportovní, popř. akademické stipendium, které může v některých případech pokrýt veškeré náklady spojené se studiem, stravováním a ubytováním na univerzitách v USA. V těchto případech mluvíme o plném stipendiu. Další možností je získat částečné stipendium, kdy je studentovi hrazena část nákladů na studium na univerzitách v USA. V případech, kdy studenti získají od univerzity plné nebo částečné stipendium, je hlavním úkolem agentury sport&university zajistit studentům co nejlepší podmínky ve smlouvě s univerzitou. Sportovec podepisuje stipendijní smlouvu s univerzitou vždy na jeden školní rok a reprezentovat univerzitu v daném sportovním odvětví může maximálně po dobu čtyř let. V případech, kdy se rozhodne studovat na univerzitě v USA student, jehož cílem není sportovat a reprezentovat univerzitu, má možnost získat také akademické stipendium, které se váže na prospěch ze střední školy a na výsledky vstupních testů. Cílem agentury je zajistit studentovi takovou univerzitu, která nebude v rozporu s jeho finanční možností a kde budou uspokojené veškeré jeho další požadavky. Univerzity v USA však nabízí svým studentům celou řadu stipendií; kromě sportovního nebo akademického stipendia může student z ČR zažádat i o stipendium pro mezinárodní studenty (popř. v některých případech může student získat stipendium pro sociálně slabší skupiny).

ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz