Zprostředkování studia v USA

lynn 0312 4560Agentura Sport&university nabízí studentům zprostředkování studia na univerzitách ve Spojených státech amerických. Více než sto let vládou budovaný systém finanční podpory amerických univerzit dal možnost vzniku stipendijního programu, jehož úkolem je finančně podporovat dobré studenty během jejich studia na univerzitě. V současné době je v USA okolo 2 600 čtyřletých akreditovaných univerzit, které každoročně nabízejí studentům možnost získat jedno ze 150 000 sportovních a akademických stipendií. Možnosti studia na univerzitách v USA mohou využít studenti, kteří úspěšně ukončí střední školu s maturitou v ČR, popřípadě přestoupí z vysoké školy v ČR do bakalářského cyklu v USA. Další možností je získat titul bakaláře na vysoké škole v ČR a na univerzitě v USA pokračovat v magisterském studiu. Mezi základní vstupní kritéria pro uchazeče o studium s využitím sportovního stipendia na vysoké škole v USA je již zmíněné dokončení střední školy s maturitou, dobrá sportovní výkonnost a znalost anglického jazyka potřebná k získání dostatečného počtu bodů během vstupních testů z anglického jazyka a matematiky. Na základě dobrých sportovních dovedností a mezinárodními testy ověřených znalostech uchazeče o studium v USA je možnost získat sportovní (popř. akademické) stipendium, které může v některých případech pokrýt veškeré náklady spojené se studiem, stravováním a ubytováním na univerzitě v USA.
Nově agentura Sport&university rozšířila svou nabídku služeb o zprostředkování studia na středních školách v USA, zprostředkování sportovních kempů a akademií v USA a ČR (především tenisových, hokejových a golfových). Dále nabízíme pomoc při získávání studentských víz, zprostředkování dovolené na Floridě a zajištění letenek do USA.

ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz