Complete

lynnuniv 0411 2195Agentura Sport&university nabízí zprostředkování studia na univerzitách ve Spojených státech amerických. Služba Complete je určená nejen pro studenty, kteří mají možnost získat sportovní stipendium, ale také pro studenty, kteří mohou získat stipendium akademické. Hlavním cílem agentury Sport&university je v co největší míře splnit požadavky klientů, jimiž jsou většinou nároky na lokalitu univerzity, sportovní a akademickou úroveň univerzity, nabídky studijních oborů jednotlivých univerzit, cena studia, výše nabídnutých stipendií, atd.  Pro tuto činnost využívá agentura Sport&university vlastní rozsáhlou databázi univerzit v USA, díky které může oslovit maximální možné množství univerzit splňujících požadavky klientů, a z jejich nabídek posléze společně s klienty vybrat právě ty nejzajímavější. 

Služba Complete nabízí:

 • Vyhodnocení sportovní a akademické úrovně klienta
 • Poradenství při vytvoření vlastní prezentace klienta pro univerzitu
 • Zajištění vhodných nabídek univerzit podle požadavků klienta
 • Zprostředkování sportovních a akademických stipendií
 • Asistence při vyjednání co nejlepších stipendijních podmínek
 • Osobní doporučení při výběru z nabídek univerzit
 • Pomoc při přihlášení do asociací NCAA a NAIA (viz. Důležité odkazy) s cílem získat amatérský a akademický status
 • Plná asistence při procesu přijímacích řízení, které vedou ke konečnému přijetí studenta na univerzitu (přihláška na univerzitu, reference, překlady vysvědčení a ověření pravosti, bankovní dopis, lékařská zpráva, pojištění, informace o testech SAT, Toefl, ACT  a jejich přihláškách, atd.)
 • Pomoc při získání studentských víz
 • Nabídku rezervací letenek

Complete ICE-HOCKEY

Agentura Sport&university nabízí hokejistům ucházejícím se o studium na univerzitě v USA zajištění dvou služeb dohromady - zprostředkování juniorské hokejové soutěže s cílem následného studia na univerzitě v USA (služba Complete včetně zajištění draftů na juniorské soutěže). Obě tyto služby nabízí agentura pouze za cenu služby Complete, avšak s rozdílem termínů úhrady splátek jednotlivých poplatků. Cílem spolupráce klienta a agentury je zajištění studia na univerzitě v USA, stejně jako u služby Complete. Prvotním krokem je však pokusit se získat angažmá v některém z klubů prestižní americké juniorské hokejové soutěže s možností následně získat sportovní stipendium na některé z univerzit v USA. Předpokladem pro úspěšnou spolupráci agentury a klienta je včasné rozhodnutí studentů o možnosti studia na vysoké škole, tzn. oslovení agentury klientem nejlépe již během studia na střední škole.

Další možnou cestou do jedné z amerických juniorských hokejových soutěží je agenturou Sport&university zprostředkovaná účast v hokejových kempech. Účast na těchto akcích je spojená s výkonností a věkem každého hráče. Samotná pozvánka do hokejového kempu však nezaručuje, že bude hokejista vybrán, a proto se hráči zpravidla účastní více kempů (popř. tryoutů) za sebou. Hokejisté mají možnost hrát americkou juniorskou soutěž maximálně jeden rok po dokončení střední školy, avšak již během jejich působení v této soutěži agentura Sport&university kontaktuje vhodné univerzity. Povinností hráče je poskytnout zprostředkovateli dostatek informací o jeho výsledcích, statistikách a doložit vlastní krátkou videoprezentaci, určenou pro trenéry v USA. Jakmile je hráč osloven trenérem určitého klubu, agentura zajistí podrobné informace o kempech a asistuje při přihlášení na tyto akce. 

Juniorské hokejové soutěže v USA se rozdělují do tří základních úrovní - Tier I, Tier II a Tier III,  které jsou jednou z nejlepších cest jak získat sportovní stipendium na univerzitách v USA.

Tier I- USHL- nejvyšší hokejová juniorská soutěž v USA. Hráči nehradí žádné poplatky za soutěž, hradí si pouze stravu a ubytování.  Z této soutěže je většina hráčů draftována na prestižní univerzity NCAA Divize I s plným sportovním stipendiem nebo na Divize III s částečným stipendiem.

Tier II- NAHL- druhá nejvyšší hokejová juniorská soutěž v USA. Stejně jako USHL, i účast v této soutěži je zcela zdarma a hráči si hradí pouze stravu a ubytování.  Z této soutěže je velký počet hráčů draftován na univerzity NCAA DI s plným stipendiem nebo na DIII s částečným stipendiem.

Tier III- USPHL, NA3HL aj. Tyto soutěže jsou již zpoplatněné. Roční náklady na účast hráče v soutěži se pohybují okolo 10 000 USD.  I zde je však šance být draftován na univerzity do NCAA.

Služba Complete Ice - hockey nabízí:

 • vyhodnocení sportovní a akademické úrovně klienta
 • poradenství při vytvoření vlastní prezentace klienta
 • zprostředkování prezentace klienta trenérům a jejich asistentům v amerických juniorských hokejových soutěžích
 • zajištění informací o kempech
 • zajištění vhodných nabídek univerzit podle požadavků klienta
 • zprostředkování sportovních (popř. akademických) stipendií
 • pomoc při přihlášení do asociací NCAA a NAIA (viz. Důležité odkazy)  s cílem získat amatérský a akademický status
 • plná asistence při procesu přijímacích řízení, které vedou ke konečnému přijetí studenta na univerzitu (přihláška na univerzitu, reference, překlady vysvědčení a ověření pravosti, bankovní dopis, lékařská zpráva, pojištění, informace o testech SAT, Toefl, ACT, atd.)
 • pomoc při získání studentských víz
 • pomoc s rezervací letenek

Help

Služba HELP je určená pro klienty, kteří již jsou v kontaktu s některou z univerzit v USA, ale potřebují pomoci se složitým rower 643214 sprocesem přijímacího řízení. Agentura Sport&university nabízí plnou asistenci během přijímacího řízení na univerzitu v USA (přihláška na univerzitu, informace o testech potřebných pro přijetí, studentská víza, atd.) a při získávání eligibility - tzn. získání amatérského a akademického statusu.

V případě, kdy se klient rozhodne využít služby HELP, je nutné uzavřít s agenturou Sport&university smlouvu o zprostředkování a předložit agentuře potřebné informace o univerzitě se kterou komunikuje, a která mu písemně poskytla nabídku ke studiu.

Služba Help nabízí:

 • pomoc při přihlášení do asociací NCAA a NAIA (viz. Důležité odkazy) s cílem získat amatérský a akademický status
 • plná asistence při přijímacím řízení na univerzitu (přihláška na univerzitu,  překlady vysvědčení a ověření pravosti, bankovní dopis, lékařská zpráva, pojištění, informace o testech SAT, Toefl, ACT (viz. Důležité odkazy) atd.
 • pomoc při získání studentských víz
 • rezervace letenek
ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz