Boarding Schools

Agentura Sport&university zprostředkovává studium na soukromých středních školách v USA, kde se vzhledem k věku studentů jedná o tzv. boarding schools (studium s ubytováním a stravou v rámci středních škol). Cena jednoho roku studia se na těchto školách pohybuje v rozmezí od 20 000 do 75 000 USD za školní rok včetně stravy a ubytování, sportovních tréninků a odborného dohledu nad žáky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Většina těchto středních škol vyžaduje od studentů splnění testu SSAT a Toefl Junior (viz. Důležité odkazy).  V případech, kdy je student součástí školního sportovního týmu, má povinné tréninky dle rozvrhu školy, které převážně vytváří kompletní odpolední program studentů. V rámci volnočasových aktivit také školy zpravidla organizují poznávací a naučné výlety, popř. výjezdy do obchodních center, do kin aj., to vše s doprovodem a pod dozorem zaměstnanců školy. Se souhlasem rodičů se mohou sportovci na středních školách také pod dohledem trenérů účastnit sportovních soutěží a turnajů.

Stejně jako u přijímacího řízení na vysoké školy v USA, tak i na středních školách obdrží uchazeč o studium dokument o přijetí I-20, se kterým je možné požádat o studentské vízum. Zprostředkování studia na střední soukromé školy obsahuje pomoc při prvotním výběru školy, asistence při přijímacím řízení a informace o vstupních testech nutných pro přijetí na střední školu. Závěrečnou fází spolupráce mezi klientem a agenturou je přijetí na střední školu, tzn. získání dokumentu I-20. Obecně platí doporučení začít se zajímat o  studium na středních školách v USA s dostatečným předstihem, protože některé školy mají své uzávěrky přijatých studentů pro další školní rok již na začátku roku kalendářního. V USA jsou ale i střední školy, které mohou přijímat nové studenty během školního roku, dle volných míst.

ONLINE REZERVACE LETENEK
Místo odletu:
Místo příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

   
logoTCBrno

N TENIS 

 

logoZLTC

 
MJT 400x400

tennis fun 1 521779 s 
DANIEL   FILJO'S  BLOG

logohead13

 

Ing. Monika Mertová, MBA – Mahenova 6B, Brno 602 00 Česká republika, telefon: +420 608 765 674, +420 739 552 613, email: info@stipendia.cz nebo stipendia@stipendia.cz