INFORMACE O STUDIU

Zprostředkování studia v USA

Nabízíme studentům zprostředkování studia na univerzitách ve Spojených státech amerických. Více než sto let vládou budovaný systém finanční podpory amerických univerzit dal možnost vzniku stipendijního programu, jehož úkolem je finančně podporovat dobré studenty během jejich studia na univerzitě. V současné době je v USA okolo 2 500 čtyřletých akreditovaných univerzit, které každoročně nabízejí studentům možnost získat jedno z více než 150 000 sportovních a akademických stipendií. Možnosti studia na univerzitách v USA mohou využít studenti, kteří úspěšně ukončí střední školu s maturitou v ČR, popřípadě přestoupí z vysoké školy v ČR do bakalářského programu v USA. Další možností je získat titul bakaláře na vysoké škole v ČR a na univerzitě v USA pokračovat v magisterském studiu.

Mezi základní vstupní kritéria pro uchazeče o studium s využitím sportovního stipendia na vysoké škole v USA je již zmíněné dokončení střední školy s maturitou, dobrá sportovní výkonnost a znalost anglického jazyka potřebná k získání dostatečného počtu bodů během vstupních testů z anglického jazyka a matematiky. Na základě dobrých sportovních dovedností a mezinárodními testy ověřených znalostech uchazeče o studium v USA je možnost získat sportovní (popř. akademické) stipendium, které může v některých případech pokrýt veškeré náklady spojené se studiem, stravováním a ubytováním na univerzitě v USA. 

Naše nabídka služeb obsahuje také zprostředkování studia na středních školách v USA, zprostředkování sportovních kempů a akademií v USA a ČR (především tenisových, hokejových a golfových). Dále nabízíme pomoc při získávání studentských víz, zprostředkování dovolené na Floridě a zajištění letenek do celého světa.

Často kladené dotazy

Podmínky pro přijetí na univerzitu v USA

 • Dokončení středoškolského vzdělání s maturitou (popřípadě student vysoké školy v ČR může dokončit studium v USA jako tzv. „transfer“)
 • Znalost anglického jazyka a matematiky potřebná k dosažení dostatečného počtu bodů během vstupních testů iBT Toefl a SAT (v případě magisterského studia v USA testů G-MAT nebo GRE)
 • Dobré výsledky v daném sportovním odvětví
 • Status amatéra, popřípadě být schopen doložit, že veškeré zisky ze sportovní činnosti nepřesáhnou náklady spojené s touto činností
 • Dobré akademické výsledky
Podmínky pro přijetí studenta (bez získání stipendia) na univerzitu v USA:
 • Dokončení středoškolského vzdělání s maturitou (Popřípadě student vysoké školy v ČR může dokončit studium v USA jako tzv. „transfer“)
 • Znalost anglického jazyka a matematiky potřebná k dosažení dostatečného počtu bodů během vstupních testů iBT Toefl a SAT (v případě magisterského studia v USA testů G-MAT nebo GRE)
 • Dobré akademické výsledky

Stipendia

Na základě dobrých sportovních dovedností a mezinárodními jazykovými testy (SAT, TOEFL) ověřených znalostech uchazeče o studium v USA, je možnost získat sportovní, popř. akademické stipendium, které může v některých případech pokrýt veškeré náklady spojené se studiem, stravováním a ubytováním na univerzitách v USA. V těchto případech mluvíme o plném stipendiu.

Další možností je získat částečné stipendium, kdy je studentovi hrazena část nákladů na studium na univerzitách v USA. V případech, kdy studenti získají od univerzity plné nebo částečné stipendium, je hlavním úkolem agentury Stipendia.cz zajistit studentům co nejlepší podmínky ve smlouvě s univerzitou. Sportovec podepisuje stipendijní smlouvu s univerzitou vždy na jeden školní rok a reprezentovat univerzitu v daném sportovním odvětví může maximálně po dobu čtyř let. V případech, kdy se rozhodne studovat na univerzitě v USA student, jehož cílem není sportovat a reprezentovat univerzitu, má možnost získat také akademické stipendium, které se váže na prospěch ze střední školy a na výsledky vstupních testů.

Naším cílem je zajistit studentovi takovou univerzitu, která nebude v rozporu s jeho finanční možností a kde budou uspokojené veškeré jeho další požadavky. Univerzity v USA však nabízí svým studentům celou řadu stipendií; kromě sportovního nebo akademického stipendia může student z ČR zažádat i o stipendium pro mezinárodní studenty (popř. v některých případech může student získat stipendium pro sociálně slabší skupiny).

Sporty s možností získání stipendia

Univerzity v USA finančně podporují tyto sportovní odvětví -> Sporty

Jak postupovat

POPIS SPOLUPRÁCE UCHAZEČE O STUDIUM V USA S AGENTUROU STIPENDIA.CZ

 1. Na samém počátku spolupráce je potřeba s dostatečným předstihem kontaktovat agenturu (viz. Kontakty)
 2. Vyplnit vstupní formuláře obsahující informace o dosaženém vzdělání, nejlepších sportovních výsledcích, apod.
 3. Osobní konzultace klienta se zástupcem agentury za účelem specifikování jednotlivých požadavků klienta a posouzení možností další spolupráce
 4. Uzavření smlouvy o zprostředkování mezi studentem a agenturou Stipendia.cz
 5. Přihlášení klienta na vstupní testy a příprava na jednotlivé testy
 6. Agentura nabídne možné univerzity pro budoucí spolupráci
 7. Výběr klienta vhodné univerzity
 8. Přijímací řízení
 9. I-20- dokument o přijetí uchazeče ke studiu na univerzitě v USA
 10. Žádost o studentská víza

Důležité odkazy

SPORTOVNÍ ASOCIACE, KTERÉ PODPORUJÍ UNIVERZITNÍ SPORT V USA:

TESTY V ANGLICKÉM JAZYCE:

Často kladené otázky

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ KLIENTŮM SPOLUPRÁCE A VYUŽITÍ SLUŽEB S AGENTUROU STIPENDIA.CZ?

Jednou z hlavních výhod spolupráce s agenturou je úspora nákladů na studium v USA. Díky mnohaletým zkušenostem, kontaktům a vlastní databází univerzit v USA je v možnostech agentury získat pro klienty maximální výši stipendia, popř. uspokojit další požadavky jednotlivých klientů. Tímto klienti mohou ušetřit za studium v USA až desítky tisíc amerických dolarů ročně. Další výhodou spolupráce s agenturou je díky znalosti amerického školského systému profesionální pomoc během velice složitého procesu přijímacího řízení ke studiu v USA. 

KDY JE NEJVHODNĚJŠÍ KONTAKTOVAT AGENTURU?

Pro obecné informace můžete kontaktovat agenturu kdykoliv. Ideální doba pro začátek spolupráce uchazeče o studium v USA a agentury je během studia třetího ročníku střední školy.

CO JE PRIORITOU BĚHEM STUDIA NA UNIVERZITĚ V USA, SPORT NEBO VZDĚLÁNÍ?

Prioritou je vzdělání. Sportovec musí dosahovat dobrých studijních výsledků, aby mohl být součástí sportovního družstva a využívat finanční podpory ve formě sportovního stipendia. Zameškání vyučování z důvodu sportovní reprezentace univerzity je omluvitelné. Student si ovšem musí sám zajistit informace o zameškaných přednáškách.

JAK JE POSTARÁNO O SPORTOVCE, KTERÝ SE BĚHEM TRÉNINKU NEBO ZÁPASU ZRANÍ? NEPŘIJDE O STIPENDIUM? KDO HRADÍ NÁKLADY NA LÉČENÍ?

Úhrada nákladů na léčení hradí sportovcem hrazené zdravotní pojištění, pokud tomu tak nebude, musí tyto náklady hradit univerzita. Pokud sportovec dodržuje stipendijní smlouvu s univerzitou, není možné, aby mu bylo stipendium odebráno, ač kvůli zranění nebude schopen univerzitu reprezentovat. Pokud dojde ke zranění, je o sportovce velice kvalitně postaráno. Na školách působí „trainer“ (rehabilitační pracovník), který se sportovcům osobně věnuje a je v kontaktu s trenéry. Spolu se snaží najít způsob, jak nejlépe vyléčit dané zranění.  

MOHU JÍT NA UNIVERZITU POUZE NA JEDEN ŠKOLNÍ ROK?

Ano, na univerzitu můžete odejít pouze na rok, protože smlouva s univerzitou se podepisujete vždy pouze na jeden školní rok. U některých sportů, kde je hlavní sezona na jaře, můžete dokonce studovat pouze jeden semestr a pobírat stipendium a pak se vrátit do České republiky.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU? ZBÝVÁ VŮBEC STUDENTŮM REPREZENTUJÍCÍM UNIVERZITU NĚJAKÝ ČAS NA ZÁBAVU?

Podobně jako u studentů v ČR záleží především na studijním období (fáze semestru) v kombinaci s obdobím spojeným s povinností reprezentovat univerzitu. V prostorách škol je většinou široká škála možností, jak trávit volný čas. Existují tzv. studentské místnosti, restaurace a knihovny… K dispozici zpravidla bývá bazén, fitness a možnost ve volném čase využít i ostatní sportoviště (například využití tenisových kurtů v době, kdy jej nevyužívá tenisový tým).

JAK VYPADÁ BĚŽNÝ DEN SPORTOVCE NA UNIVERZITĚ V USA?

Den člena univerzitního družstva začíná jako den každého studenta. Během dne probíhá výuka, dělají se domácí úkoly, sportovci nemají žádné studijní úlevy. Tréninky šest dní v týdnu, vždy naplánovány mimo čas určený pro výuku. Většinou se trénuje jednou až dvakrát denně.

JE MOŽNÁ NÁVŠTĚVA RODIČŮ STUDENTA BĚHEM JEJICH STUDIA NA UNIVERZITĚ?

Rodiče studentů mohou univerzitu navštívit kdykoliv během semestru. Tato návštěva může proběhnout neoficiální formou, nebo si rodiče mohou domluvit prohlídku univerzity s jedním z pracovníků školy. Každoročně se zpravidla na univerzitách konají tzv. „víkendy rodičů“, kdy je pro rodiče studentů připraven speciální program, jehož součástí je prezentace univerzity. Během těchto víkendů se mohou rodiče seznámit s prostory univerzit, které jsou určené jak pro studium, tak pro mimostudijní vyžití, taktéž mají příležitost okusit místní jídelnu. Aby rodiče studentů měli možnost poznat kvalitu sportovního zázemí univerzitních týmů a úroveň tréninkových metod, ve většině případů se v těchto dnech konají ukázky tréninků, popř. probíhají přípravné zápasy.